Výroba ZK a MZK
Firma během posledních 14 let realizovala výrobu 39 ZK a MZK. Na snímcích je zachycena výroba soutěžního speciálu F 128.

 

Production of hanggliders
During last 14 years KRAFT A PLANE manufactured 39 hanggliders. Pictures here show production of F 128 flexi wing for competitions.